Proces produkcyjny

Klopman samodzielnie nadzoruje każdy etap procesu produkcyjnego, od doboru surowej bawełny, poliestru i włókien technicznych po tkanie, barwienie i wykańczanie tkaniny.

OD WYBORU WŁÓKIEN

OD WYBORU WŁÓKIEN

Na pierwszym etapie włókna są analizowane pod kątem spójności i jakości, następnie czyszczone i mieszane w taśmy w celu uzyskania odpowiedniej proporcji składników na potrzeby ostatecznej tkaniny. Taśmy są następnie wyciągane, skręcane i przekształcane w przędzę na zaawansowanych przędzarkach obrączkowych lub bezwrzecionowych. Na tym etapie kształtują się poszczególne elementy charakterystyki tkaniny, takie jak miękkość, wytrzymałość i komfort.

DO TKANIA

DO TKANIA

Następny krok to przygotowanie do tkania poprzez snucie osnowy i klejenie, a następnie tkanie (materiału )przy użyciu nowoczesnych krosien pneumatycznych i rapierowych.

Powstała w ten sposób tkanina surowa jest gotowa na barwienie i wykończenie w zaawansowanych, wysoce zautomatyzowanych maszynach przeznaczonych do ciągłego wybielania, merceryzacji oraz barwienia.

DO WYKOŃCZEŃ

DO WYKOŃCZEŃ

Powtarzalność koloru tkaniny to jeden z najważniejszych czynników, który wyróżnia produkty firmy Klopman na tle innych. Nasza firma jest od wielu lat znana z bogatej palety, powtarzalności i trwałości kolorów.

BY UZYSKAĆ DOSKONAŁY POZIOM JAKOŚCI

BY UZYSKAĆ DOSKONAŁY POZIOM JAKOŚCI

Ponieważ procesy produkcyjne są w dużej mierze zautomatyzowane, wszyscy pracownicy naszego zakładu koncentrują się na rozbudowanych procesach kontroli jakości i monitorowania produkcji. Ponieważ jakość jest dla nas tak istotna, nasze tkaniny zachowują swoje właściwości  przez cały okres użytkowania ubrania . Co więcej, właściwości te nie słabną w toku prania przemysłowego ani użytkowania.

Certyfikati

 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

Firmie przyznano certyfikat zgodności z normą ISO 9001, który wymaga przestrzegania szeregu zasad dotyczących kontroli jakości, w tym koncentracji na kliencie, motywacji i zaangażowaniu kierownictwa wyższego szczebla, stosowania podejścia systemowego i dążenia do ciągłego doskonalenia .

 System zarządzania środowiskiem według firmy Klopman jest zgodny z ogólnie przyjętą międzynarodową normą ISO 14001 . Stanowi on kluczowy element naszych odpowiedzialnych praktyk biznesowych oraz jest wyrazem dbałości o człowieka i planetę.

Klopman przestrzega normy ISO 45001, dlatego też nieustannie zapewnia stałe kontrole zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa  w celu poprawy ogólnych wyników firmy.

 

Firma Klopman uzyskała również niedawno certyfikat ISO 50001 w zakresie systemu zarządzania energią. Norma ta jest przeznaczona dla wszystkich organizacji, które dążą do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko, ochrony zasobów i poprawy wyników poprzez efektywne zarządzanie energią.

 

ROZPORZĄDZENIE  REACH

Firma Klopman spełnia wymagania rozporządzenia REACH. Celem REACH jest zapewnienie pełnej kontroli nad zagrożeniami powodowanymi przez substancje chemiczne obecne na rynku europejskim , ochrona zdrowia oraz środowiska naturalnego i lepsza współpraca pomiędzy firmami w ramach łańcucha dostaw.

STeP – Zrównoważona Produkcja Włókiennicza

Klopman uzyskał najwyższy w rankingu STeP, 3 poziom.
Podstawowym celem certyfikacji STeP stowarzyszenia ÖKO-TEX jest pomoc zakładom produkcyjnym w ocenie i ulepszaniu zrównoważonego rozwoju, wpływu na środowisko, odpowiedzialności społecznej, za stan zdrowia i stan bezpieczeństwa oraz zgłaszanie tych danych producentom i konsumentom w sposób przejrzysty i użyteczny.

AEO Certification

Klopman has obtained the ‘Authorized Economic Operator – Full’ (AEOF) certification. This certification is the highest level achievable in the EU programme for Authorised Economic Operators (AEO), and comprises ‘Customs Simplifications and Security’.

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0