logo-greenwear

Tkaniny wspierające program Better Cotton

Podejście do bilansu masy zgodne z Better Cotton: metodyka
łańcucha dostaw

Klopman jest partnerem programu Better Cotton od 2016 roku

https://bettercotton.org/find-members/

Better Cotton (wcześniej BCI Better Cotton Initiative) to organizacja non-profit założona z myślą o pomaganiu społecznościom związanym z produkcją bawełny – w ich rozwoju i przetrwaniu, jak również ochronie i rewitalizacji środowiska.

Organizacja Better Cotton i jej partnerzy zapewniają rolnikom szkolenia dotyczące efektywnego wykorzystywania wody, dbałości o stan gleby i siedlisk przyrodniczych, ograniczania stosowania najbardziej szkodliwych chemikaliów i przestrzegania zasad odpowiedzialnej pracy. Rolnicy należący do organizacji Better Cotton i wdrażający jej system posiadają licencję na sprzedaż produktów z etykietą Better Cotton.

Jakie są zalety bilansu masy?

Dzięki zastosowaniu systemu bilansu masy Better Cotton jest w stanie dotrzeć do większej liczby rolników, co oznacza, że na całym świecie wdrażane są bardziej zrównoważone praktyki. Sprzedawcy detaliczni uiszczają opłatę na rzecz Better Cotton, zależną od ilości bawełny, którą pozyskują jako organizacja Better Cotton. Better Cotton może wówczas skierować te środki bezpośrednio na potrzeby działań w terenie, takich jak szkolenia i podwyższanie wydajności. W sezonie produkcji bawełny 2019/20 organizacja Better Cotton zapewniła szkolenia i wsparcie 2,7 mln rolników.

Better Cotton nie jest fizycznie identyfikowalna z produktami końcowymi, ale rolnicy czerpią korzyści z popytu na produkty firmowane marką Better Cotton w ilościach równoważnych korzyściom uzyskiwanym przez nas samych.

DISCOVER OUR