Środowisko

Zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko stanowi integralną część naszej kultury i praktyk operacyjnych.  Nasze podejście zakłada integrację różnych strategii ochrony środowiska z naszymi podstawowymi działaniami. W związku z tym koncentrujemy nasze wysiłki na ciągłej poprawie wyników w zakresie ochrony środowiska. Ponadto współpracujemy z naszymi klientami, aby mieć pewność, że użytkownicy odzieży odnoszą korzyści w następstwie naszych starań.


60% naszego całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną (4 MW) produkujemy za pośrednictwem technologii kogeneracji. W technologii tej wykorzystuje się parę z procesu produkcyjnego, która w przeciwnym razie zostałaby zmarnowana.


Na terenie całego zakładu zamontowane są zaawansowane instalacje wyciągowe, których zadaniem jest ciągłe filtrowanie i oczyszczanie wydostającego się powietrza. Gwarantuje to, że żadne potencjalnie szkodliwe substancje nie są uwalniane do atmosfery.

 

Wszystkie ciekłe produkty uboczne używane w procesie produkcji są neutralizowane przed odprowadzeniem do zakładowej oczyszczalni ścieków, a woda jest w miarę możliwości wprowadzana do ponownego wykorzystania, aby zmniejszyć jej marnotrawienie. Ilość ścieków utylizowanych w naszej bio-oczyszczalni wynosi 40 000 m³/tydzień.

 

Dyrektywa 2003/87/WE dotycząca ograniczenia emisji gazów cieplarnianych określa limity emisji dla firm działających na terenie Unii Europejskiej. Wyniki firmy Klopman w tym zakresie znacznie przekraczają ustanowione wymagania. Limit emisji CO2 ustalony dla firmy Klopman wynosi około 43 833 ton/rok (= 1,09 kg na metr tkaniny); wskaźnik emisji w roku 2015 wyniósł poniżej 35 000 ton/rok (= 0,89 kg/m).

 

Niedawno w firmie Klopman oświetlenie tradycyjne zastąpiono ledowym, aby jeszcze bardziej ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. Żarówki LED zapewniają oświetlenie, które jest nie tylko ekologiczne, ale także bezpieczniejsze, trwalsze, wydajniejsze i bardziej opłacalne. Ta zmiana umożliwiła firmie zaoszczędzenie 1 470 MWH rocznie i zmniejszenie rocznej emisji CO2 nawet o 520 ton.

 

Firma Klopman spełnia wymagania międzynarodowych norm i posiada certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 w zakresie zarządzania środowiskowego oraz systemu kontroli substancji chemicznych Reach. Klopman uzyskał najwyższy w rankingu STeP, 3 poziom. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: "certifications".

  • W przypadku zapytań o asortyment, prosimy o kontakt:Tel: +39 0775 2981

  • Kontakt do naszych przedstawicieli na całym świecie pośrednictwem poczty elektronicznej: sales@klopman.com