Nasze zaangażowanie

Odpowiedzialność jest kluczowym elementem tożsamości marki Klopman. Zasady naszej polityki wykraczają daleko poza troskę o samo środowisko naturalne – obejmują również nasze zaangażowanie w proces produkcji tkanin, który jest przyjazny środowisku, a także propagowanie zachowań charakteryzujących się poszanowaniem dla społeczeństwa i kultury. Innowacyjność, uczciwe praktyki biznesowe, integracja społeczna, wspieranie innowacyjnych rozwiązań i odpowiedzialności za produkt to podstawowe założenia firmy Klopman, które zebrano w dokumencie zatytułowanym „Społeczna odpowiedzialność biznesu”.

W Klopmanie od zawsze koncentrujemy się na zapewnianiu obsługi klienta na najwyższym poziomie, dostarczając produkty doskonałej jakości i nieustannie prowadząc działalność badawczo-rozwojową w zakresie opracowywania nowych sposobów produkcji tkanin w duchu innowacyjności i odpowiedzialności.

Wierzymy, że odpowiedzialne podejście do biznesu przyczynia się do rynkowego sukcesu naszej firmy. Odpowiedzialna praktyka biznesowa polega na budowaniu zrównoważonej ekonomicznie firmy w sposób pozwalający zminimalizować negatywny wpływ, a za to zmaksymalizować pozytywny wpływ naszej działalności na ludzi oraz na planetę.

Wizja takiej odpowiedzialności społecznej jest wspólna dla wszystkich oddziałów i partnerów firmy Klopman i znajduje odzwierciedlenie w każdej strategicznej decyzji i działalności firmy. Staramy się stosować naszą filozofię w praktyce, skupiając się na trzech głównych obszarach: środowisku, produktach i ludziach.

  • W przypadku zapytań o asortyment, prosimy o kontakt:Tel: +39 0775 2981

  • Kontakt do naszych przedstawicieli na całym świecie pośrednictwem poczty elektronicznej: sales@klopman.com