Certyfikati

ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001
Firmie przyznano certyfikat zgodności z normą ISO 9001, który wymaga przestrzegania szeregu zasad dotyczących kontroli jakości, w tym koncentracji na kliencie, motywacji i zaangażowaniu kierownictwa wyższego szczebla, stosowania podejścia systemowego i dążenia do ciągłego doskonalenia .

 System zarządzania środowiskiem według firmy Klopman jest zgodny z ogólnie przyjętą międzynarodową normą ISO 14001 . Stanowi on kluczowy element naszych odpowiedzialnych praktyk biznesowych oraz jest wyrazem dbałości o człowieka i planetę. 

Klopman przestrzega normy ISO 18001, dlatego też nieustannie zapewnia stałe kontrole zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa  w celu poprawy ogólnych wyników firmy.

Pobierz ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001


ROZPORZĄDZENIE  REACH
Firma Klopman spełnia wymagania rozporządzenia REACH. Celem REACH jest zapewnienie pełnej kontroli nad zagrożeniami powodowanymi przez substancje chemiczne obecne na rynku europejskim , ochrona zdrowia oraz środowiska naturalnego i lepsza współpraca pomiędzy firmami w ramach łańcucha dostaw.


Pobierz REACH Statement 

STeP - Zrównoważona Produkcja Włókiennicza Klopman uzyskał najwyższy w rankingu STeP, 3 poziom.
Podstawowym celem certyfikacji STeP stowarzyszenia ÖKO-TEX jest pomoc zakładom produkcyjnym w ocenie i ulepszaniu zrównoważonego rozwoju, wpływu na środowisko, odpowiedzialności społecznej, za stan zdrowia i stan bezpieczeństwa oraz zgłaszanie tych danych producentom i konsumentom w sposób przejrzysty i użyteczny.

Pobierz Certyfikat STeP

  • W przypadku zapytań o asortyment, prosimy o kontakt:Tel: +39 0775 2981

  • Kontakt do naszych przedstawicieli na całym świecie pośrednictwem poczty elektronicznej: sales@klopman.com